Miljø og etik - et aktivt valg!

Miljø og etik har altid været vigtige spørgsmål for vores leverandør New Wave Mode (med varemærkerne Clique, Seger, Toppoint og New Wave Profile).

Krav til leverandørerne – Code of Conduct

New Wave anser det for meget vigtigt at vise sine kunder og leverandører, at man respekterer forskellige landes legale krav såvel som internationale organisationers syn på grundlæggende rettigheder. For New Waves vedkommende er det vigtigt, at tage ansvar for vores virksomhed i såvel Europa som i den øvrige verden. Vi klargør og viser vores etiske og moralske standpunkt i alle tilfælde, hvilket vi også er fuldt overbeviste om borger for langsigtet udvikling og god forretning. Vores firmapolitik, Code of Conduct, er indkorporeret på alle fabrikker som er indblandet i produktionen af New Wave koncernens produkter.

Samtidig med at vi er opmærksomme på de forskellige legale og kulturelle forhold som fabrikker er underlagt rundt om i verden, viser denne firmapolitik basiskravene som alle fabrikker må opfylde for at gøre forretning med New Wave. Code of Conduct er en aftale som New Waves leverandører skal indgå og forpligte sig til at følge og som bl.a. foreskriver at leverandøren skal følge lovkrav samt give New Wave fuld adgang til fabrikker og data for kontrol mht. leverandørens efterlevelse af reglerne. Code of Conduct indeholder endvidere punkter som gælder ikke-diskriminering, forbud mod børnearbejde, løn og arbejdstider, arbejdsforhold og frihed til at organisere sig fagligt.